• sl-1
  • sl-2

เปิดการศึกษารุ่นต่อไป

เปิดเรียนรุ่นต่อไปการเดินทางสะดวก มีรถประจำทางสาย 134 ปอ.134 ปอ.177 รถร่วม ศาลายา-ปากเกล็ด รถร่วม พระราม5-บางบัวทอง และรถตู้เดอะมอลล์-บิ๊กคิง ดำเนินงานโดย อาจารย์ กาญจนา และ นาวาตรี สำราญ คล้ายสุด

รับสมัคร นักศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการบัญชี

on .

รับสมัคร นศ.ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)  เรียนวันอาทิตย์ จัดกลุ่มการเรียนในสถาบันรัชต์ภาคย์ (ซ.รามคำแหง 21 นวศรี 10) กพ.รับรองวุฒิ แบ่งจ่าย 18 เดือนๆ ละ 3,300 บาท สมัครด่วน โทร 081-9068910, 081-6195301, 083-5436410, 089-4863898, Fax. 02-9210191 กดสมัคร... กรอกใบสมัคร ที่นี่ เราจะแนบรายละเอียด และแผนที่ ไปให้...

เรียน ปวช. (เทียบโอนประสบการณ์) วันอาทิตย์

on .

โอกาสของคนทำงาน เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ขึ้นทะเบียนกับสถาบันฯ กพ.รับรองวุฒิ แบ่งจ่ายเทอมละ 6,000 บาท กดสมัครด่วน โทร  081-9068910, 081-6195301, 083-5436410, 089-4863898, Fax. 02-9210191... กรอกใบสมัคร ที่นี่ กดเลย เราจะติดต่อกลับ.....

รับสมัคร นักศึกษา ปวส.1 ปี (เทียบโอนประสบการณ์)

on .

เรียน ปวส.1 ปี วันอาทิตย์วันเดียว สำหรับผู้ทำงานแล้ว ขึ้นทะเบียนกับสถาบันฯ กพ.รับรองวุฒิ แบ่งจ่ายตลอดหลักสูตร 24,000 บาท สมัครด่วนโทร 081-9068910, 081-6195301, 083-5436410, 089-4863898, Fax. 02-9210191 ......กดสมัครที่นี่... กรอกใบสมัคร ที่นี่ เราจะติดต่อกลับ แนบรายละเอียดไปให้..

รับสมัคร นักศึกษา ป.โท สาขาการจัดการ ป.โท สาขารัฐประศาสนศาสตร ป.โท การจัดการศึกษา

on .

รับสมัคร นศ.ปริญญาโท  ภาคพิเศษวันอาทิตย์ เรียน 10 เดือน ศึกษาวิจัย 5 เดือน จัดกลุ่มการเรียนในสถาบันรัชต์ภาคย์ (ซ.รามคำแหง 21 นวศรี 10) กพ.รับรองวุฒิ แบ่งจ่ายตลอดหลักสูตร 95,000 บาท โทร 081-9068910, 083-5436410, 081-6195301, 089-4863898, Fax. 02-9210191 กพ. รับรองหลักสูตร  ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลใกล้ชิด  กดสมัครด่วน... กรอกใบสมัคร ที่นี่

เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

on .

จบการศึกษาโอกาสทางการศึกษามาถึงท่านแล้ว เรียนวันอาทิตย์วันเดียวศูนย์ประสานงาน ของสถาบันฯ ตามพรบ.การศึกษาฯ มั่นใจจบแล้ว รับวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ รับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมกับนศ.ภาคปกติ อย่า ให้โอกาสดีๆ ของอนาคตที่สดใสผ่านไป

ศูนย์นอกสถาบันฯ ปิดตัว วางใจเราช่วยท่านได้ ด้วยโึครงการความร่วมมือ MOU

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ทุกๆ 2 เดือน ขึ้นทะเบียนกับสถาบันฯตาม พรบ.การศึกษาฯ

on .

ศูนย์การเรียน เสาธงหิน

การศึกษาภาคพิเศษ สำหรับคนทำงานที่จบมัธยม ให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ในวันหยุด ในหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร ปวช-ปวส หลักสูตร ป.ตรี-โท

เพิ่มศักยภาพตนเอง องค์กร สังคม และประเทศชาติ ยกระดับการศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
ในโครงการความร่วมมือ MOU ระหว่าง ศูนย์เสาธงหิน นนทบุรี กับ สถาบันฯ ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ สร้างโอกาสให้คนวัยทำงาน ด้วยการศึกษานอกระบบ

หลักสูตร การอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ อ่านเพิ่มเติม ...

พิธีมอบ ประกาศนียบัตร

Sample image
เชิญชมภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาศูนย์การเรียนเสาธงหินจบการศึกษาประจำปี 2550 คลิ๊กที่นี่...

พิธีไหว้ครู ปี 2551

พิธีไหว้ครู ศูนย์การเรียน เสาธงหิน ปี 2551
พิธีไหว้ครูประจำปี 2551 ศูนย์การเรียนเสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี บรรยากาศอบอุ่น คลิ๊กที่นี่...